+603 5522 8589
9:00 A.M - 5:00 P.M
Monday - Friday
Closed on Public Holiday

TRIplc Medical Sdn Bhd (TMSB) dengan kerjasama dari Jabatan Bomba & Penyelamat Kota Anggerik telah menganjurkan sesi ceramah dan latihan kebakaran kepada warga HUiTM danTMSB. Sebanyak empat (4) siri ceramah dan latihan kebakaran telah dijalankan sepanjangbulan Jun 2022 iaitu pada 8, 13, 15 dan 22 Jun 2022 bertempat di HUiTM.

Sesi ceramah dan kebakaran ini diadakan  untuck memberikan maklumat dan tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran. Ini juga adalah selaras dengan keperluan dariJabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Jabatan Bomba & PenyelamatMalaysia dan pihak berkuasa yang lain.